Kom als jezelf

en deel met anderen.

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Veelgestelde vragen

Wanneer mag mijn kind naar school? 

Bijna alle kinderen beleven hun eerste schooldag op vierjarige leeftijd. Dit is een spannende en belangrijke dag voor de ouders en het kind. De kleuter is op die leeftijd nog niet leerplichtig, maar het is goed voor zijn ontwikkeling om samen met leeftijdgenootjes al naar school te gaan. De echte leerplicht begint op de eerste dag van de maand, die volgt op de maand dat een kind vijf jaar is geworden. Een kind dat bijvoorbeeld op 10 oktober zijn vijfde verjaardag heeft gevierd, wordt op de eerste schooldag van de maand november leerplichtig. Soms is een volledige schoolweek te lang voor jonge leerlingen. Daarom biedt de leerplichtwet een mogelijkheid tot vrijstelling. Ouders van een vijfjarige leerling mogen, in goed overleg met de schooldirectie, hun kind maximaal vijf uur per week thuishouden. Mocht dit niet genoeg blijken te zijn, dan mag de directie daar nog vijf extra uren vrijstelling per week bovenop doen. De mogelijkheid voor vrijstelling is uitsluitend bedoeld om overbelasting van de leerling te voorkomen. Zodra een kind zes jaar is, geldt de overgangsmogelijkheid niet meer. Zesjarige leerlingen moeten allemaal het volledige onderwijsprogramma volgen. 

Wat zijn de schooltijden? 

Bij ons op school werken we met een continurooster. Klik hier voor de schooltijden.

Wat te doen als mijn kind ziek is? 

Indien uw kind ziek is, verzoeken wij u dat de leerkracht telefonisch vóór schooltijd te laten weten. Wanneer uw kind om een andere reden afwezig zal zijn, willen wij dit graag van tevoren weten. Telefoonnummer school: (0525) 651272  

Wanneer zijn de vakanties? 

Klik hier om te kijken wanneer de vakanties zijn,

Wilt u bij het maken van vakantieplannen rekening houden met het vakantierooster? 

Mag ik een vakantie plannen onder schooltijd? 

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directie eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Klik hier voor meer informatie over verlof.

Hoe zit het met buitenschoolse opvang? 

De BSO (Prokino in Elburg) biedt opvang aan kinderen van 4 tot 13 jaar, zowel voor- als na schooltijd en in de vakanties. Wanneer de kinderen uit school komen, wordt er eerst samen gegeten en/of iets gedronken. Daarna hebben de kinderen vrije tijd. De kinderen mogen deze tijd zoveel mogelijk zelf invullen. Voornamelijk voor de oudere kinderen worden er ook gerichte activiteiten aangeboden, zoals bijv. koken en knutselen in het atelier. De naschoolse opvang bij de BSO is dus meer dan een kopje thee na school: ze verzorgen een gevarieerd en divers activiteitenaanbod voor alle kinderen.  U kunt bij de BSO (SKE) kiezen uit verschillende pakketten. Een compleet overzicht incl. de tarieven kunt u vinden op http://www.prokino.nl/elburg 

Gymnastiek 

In groep 1/2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. Zij hebben de beschikking over een goed ingerichte speelzaal, waarvan veel gebruik wordt gemaakt in de wintermaanden, wanneer er door weersomstandigheden niet buiten gespeeld kan worden. 

De kinderen van groep 1/2 laten hun gymschoenen op school.  
De groepen 3 t/m 8 hebben 2x in de week gymnastiek.

Mocht uw kind om een bepaalde reden niet mee kunnen gymmen, dan graag van tevoren een briefje of belletje naar de betreffende leerkracht. 

Is er ook een MedezeggenschapsRaad (MR)

Ja, zeker is er op de Blerck een MR, deze is gezamenlijk met daltonschool Innova in Elburg. Hier stellen de MR-leden zich voor.

School video