Kom als jezelf

en maak kennis met anderen.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd. Wij hebben een gezamenlijke MR met basisschool Innova.

In de MR hebben de volgende personen zitting: 
Namens de ouders: 

Jaap de Jong (De Blerck, voorzitter)

Marjanne Beelen (Innova)

Khaldoun Altala (Innova)

 

Namens het personeel: 

Bianca van Verseveld (De Blerck)

Roel Hovenga (De Blerck)

Marije van Duijn (Innova)

Hier stellen de MR leden zich voor

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.