Kom als jezelf

en ontmoet met anderen.

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Kom als jezelf

en ontmoet met anderen.

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Kom als jezelf

en ontmoet met anderen.

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Aanmelden, hoe werkt dat?

Wanneer u als ouder(s) geïnteresseerd bent/zijn in onze school, neem dan gerust contact met ons op. 
U kunt ons bellen: 0525-651272 of mailen: deblerck@stichtingproo.nl.

Aanmelden voor onze school kan het hele schooljaar rond!
Het is gebruikelijk om je kind aan te melden bij een basisschool als het tussen de 3 en 3 ½ jaar oud is. Dat is een richtlijn. Neem gerust contact met ons op als jullie kindje jonger of ouder is! 

Stap 1: De rondleiding  Het kiezen van een basisschool is een echte mijlpaal. Je bent, als het goed is, minimaal 8 jaar aan de school verbonden en de omgeving zal van grote invloed zijn op jullie kind(eren). Wij vinden het belangrijk dat ouders een school kiezen die bij het kind past. De sfeer proeven op alle scholen in de buurt bevelen wij ook altijd aan.

Wij nodigen jullie van harte uit om onze school te komen bekijken. Dit kan tijdens een persoonlijke rondleiding. Wij laten jullie dan graag onze school zien en willen jullie de sfeer laten proeven.

Stap 2: Invullen van het aanmeldingsformulier  Na de rondleiding krijgt u een welkomstpakketje mee naar huis met alle gegeven informatie, om thuis nog een na te lezen. Ook zit er een aanmeldformulier in het mapje. Zodra u de juiste keuze voor de basisschool heeft kunnen maken en jullie voor De Blerck kiezen, kan het formulier ingevuld worden en retour naar school worden gebracht. De inschrijving wordt officieel zodra de directeur en de IB’er de aanmelding hebben ondertekend.

Stap 3: Warme overdracht of intake  In het kader van passend onderwijs werken wij met een warme overdracht indien jullie kind de peuterspeelzaal (kinderopvang) heeft bezocht. Is dit niet het geval, dan hebben wij een intakegesprek met de ouders als jullie kind 3 jaar en 9 maanden is.

De warme overdracht is een gesprek tussen ouders, leerkracht en peuterspeelzaal (kinderopvang) indien uw kind daar is geweest. Door met elkaar te bespreken wat het kind nodig heeft, zorgen we voor een soepel overgang naar de basisschool. Het kan ook soms zo zijn dat we meer informatie nodig hebben, omdat er twijfel kan zijn of onze school de beste passende school is voor uw kind. Samen gaan we dan bekijken en bespreken wat een passende plek is.

Stap 4: Plannen van het wennen en starten op school  Na het besluit tot toelating overlegt de kleuterleerkracht met jullie wanneer jullie zoon of dochter mag komen wennen op school. Je kind mag 10 dagdelen komen wennen als het bijna vier jaar oud is. 

Stap 5: Officiële inschrijving  Tot slot volgt nog het moment van officiële inschrijving. Na aanmelding en het intakegesprek spreken we samen de eventuele startdatum van je kind af. Daarna volgt de officiële inschrijving en heten we jullie kind en jullie als ouders welkom op De Blerck.

 

Aanmelding leerlingen hogere groepen en/of van andere basisschool

Bij verhuizing uit andere plaatsen of bij leerlingen afkomstig van andere basisscholen wordt er gekeken of er plaats is in de gevraagde groep. Definitieve plaatsing is pas mogelijk na het inwinnen van inlichtingen bij de "huidige" school en na de ontvangst van het onderwijskundige rapport. Wij verzoeken u in voorkomende gevallen, met ons contact op te nemen om een afspraak te maken.

 

Schoolvideo

Sociale media

Volg ons voor ons laatste nieuws ook op Facebook.

op Instagram

op LinkedIn