Kom als jezelf

en ervaar met anderen.

Maak

kennis met

onze school

Eigen niveau
Mascha van Ommen
/ Categories: Algemeen

Eigen niveau

Eigen niveau – “Zorg voor jezelf”

Wij helpen de kinderen op weg door ze te leren om hun eigen doelen te stellen, met daarbij hoge eisen en verwachtingen die passen bij het individuele kind. Vanaf leerjaar 4 werken de kinderen met de digitale service ‘Snappet’. Ieder kind heeft een eigen Chromebook waar ze op eigen niveau rekenen, taal en spelling oefenen.

Doordat alle kinderen op hun eigen niveau werken, hebben de roosters van alle groepen op elkaar aangepast. Alle kinderen hebben zo tegelijkertijd rekenen, lezen, spelling, thematisch werken. Zo kunnen we goed differentiëren en kan ieder kind zijn instructie halen in alle groepen.

 

Adaptief toetsen

2 keer per jaar toetsen we de kinderen met Cito. We toetsen adaptief, dat betekent dat we de kinderen toetsen op het niveau waar ze in hebben geoefend. Dat kan dus lager zijn dan de groep waarin zij zitten, maar ook gelijk of hoger zijn. Het allerbelangrijkste is dat het kind blijft groeien in zijn eigen lijn.

 

Onderwijsbehoeftes

De kinderen krijgen steeds meer inzicht in wat ze goed kunnen en waar ze hulp bij nodig hebben. Door middel van de kindgesprekken die we voeren, krijgen de kinderen goed in de gaten op welke manier ze zelf leren en wat hun eigen onderwijsbehoeftes zijn.

 

Wisselend aanbod

Doordat we veel bezig zijn met online werken vinden wij het ook heel belangrijk om een afwisselend aanbod te creëren, waar kinderen op verschillende manieren leren. De lessen op het Chromebook worden veel afgewisseld met rekencircuits en taalrondes.

Previous Article Gezonde school
Next Article Cultuur
Print
2854